22761        17       niyayrak_coin 825005 จากผู้อ่าน 2 คน.บำเรอสวาท ทาสซาตาน


เขียนโดย วริยา


 


#


คำโปรย


เขาเป็นเทพบุตรแสนดีช่วยเธอจากการถูกขายขัดดอกจากหนี้ก้อนใหญ่ของน้าที่เลี้ยงดูมาจนโต เธอเทิดทูนบูชาเขาแต่เพราะความเข้าใจผิดเทพบุตรกลายเป็นซาตานจองจำให้เธอต้องทนทุกข์ทรมานพร้อมกับลูกในท้องที่เขาไม่มีวันยอมรับ 


 # 


ภาคิน  วรโชติวาทิ  ชื่อเล่น คิน