22213        0       niyayrak_coin 04 จากผู้อ่าน 1 คน.

เรื่องราวของมนุษย์ผู้ที่ยังหลงอยู่ในบ่วงแห่งตัณหา ราคะ และกามอารมณ์ จากชีวิตที่เพียบพร้อมทั้งครอบครัว การงาน การเงิน แต่หลังจากตกอยู่ในความหฤหรรษ์แล้ว ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไป


หากเคยให้เหรียญแล้วกรุณา


เล่มที่คนอื่นอ่าน


captcha