cover

คั้นรักน้ำอ้อย (จบแล้ว)


ผ้าลูกไม้ พอนดาว วรรณะนิศมา 8336        0       niyayrak_coin 45005 จากผู้อ่าน 1 คน.

  สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามมิให้ผู้ใดละเมิด
          ไม่ว่าการลอกเลียนแบบ ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้โดยการเผยแพร่
    เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหนังสือเท่านั้น


น้ำอ้อย
เรื่องราวของโจ - หนุ่มลูกครึ่งผิวสี 
กับน้ำอ้อย - สาวใช้คนใหม่
มาดูกันว่า...จากความร้าย 
จะกลายมาเป็นความรัก 
ที่ฉ่ำร้อนกันได้อย่างไร

 

 

น้ำอ้อย ได้รับแรงบันดาลใจในการเขียนมาจาก
นวนิยายเรื่อง นนท์ ลูกชายแม่บ้าน ของผู้เขียนเอง 
โดยมีนักอ่านท่านหนึ่งได้พูดถึง ‘โจ’ 
ตัวละครชายคนหนึ่งในเรื่อง ทำนองที่ว่าสงสารเขา
ต่อเหตุการณ์ที่ได้พบเผชิญมา 
จุดนี้เองได้แตกประกายความคิด 
นำมาสู่การสร้างสรรค์ให้โจได้กลายมาเป็นพระเอกบ้าง 
โจเป็นพระเอกที่น่าสนใจในความคิดของผู้เขียน
จากลักษณะร่างกายที่โดดเด่น ‘ดำมะเมื่อมและสูงใหญ่’
อันสืบสายกรรมพันธุ์มาจากพ่อที่เป็นชาวอเมริกันผิวสีแท้ๆ
ขณะที่แม่ของเขาหน้าฝรั่งเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษ 
โดยเรื่องนี้...ได้อาศัยตัวละครเดิมบางส่วน
จาก...นนท์ ลูกชายแม่บ้าน แล้วนำมาปรุงแต่งเรื่องราวขึ้นใหม่ 
วางปม วางเหตุการณ์ให้สนุก ชวนติดตาม 
อย่างไม่ลืมปรุงรสความวาบหวิวลงไป...

 

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามมิให้ผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียนแบบ ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้โดยการเผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหนังสือเท่านั้น

 คั้นรักน้ำอ้อย
Ponddao
www.mebmarket.com
คั้นรักน้ำอ้อยเป็นเรื่องราวของโจ - หนุ่มลูกครึ่งผิวสี กับน้ำอ้อย - สาวใช้คนใหม่มาดูกันว่า...จากความร้าย จะกลายมาเป็นความรัก ที่ฉ่ำร้อนกันได้อย่างไร

 

 

 

 

 


หากเคยให้เหรียญแล้วกรุณา

# ชื่อตอน
1 หนึ่ง...  0
2 สอง...  0
3 สาม...  0
4 สี่...  0
5 ห้า...  0
6 หก...  0
เจ็ด...  0
แปด...  0
เก้า...  0
10  สิบ...  0
11  สิบเอ็ด...  0
12  สิบสอง...  0
13  สิบสาม...  0
14  สิบสี่...  0
15  สิบห้า...  0
16  สิบหก...  0
17  สิบเจ็ด...  0
18  สิบแปด...  0
19  สิบเก้า...  0
20  ยี่สิบ...  0
21  ยี่สิบเอ็ด...  0
22  สี่สิบสอง...  0
23  ยี่สิบสาม...  0
24  ยี่สิบสี่...  0
25  ยี่สิบห้า...  0
26  ยี่สิบหก...  0
27  ยี่สิบเจ็ด...  0
28  ยี่สิบแปด...  0
29  ยี่สิบเก้า...  0
30  สามสิบ...  0
31  สามสิบเอ็ด...  0
32  สามสิบสอง...  0
33  สามสิบสาม...  0

เล่มที่คนอื่นอ่าน


captcha