cover

กรุ่นรักเคียงธารา


พายุ-กีรณัช-สอง สิงหา 910        0       niyayrak_coin 0จากผู้อ่าน 0 คน.

หากมีคนตั้งคำถามว่า...ความสุขของมนุษย์อยู่ที่ไหน...

สำหรับ ธาราริน ถิ่นเมฆาแล้ว คำตอบชัดเจนที่สุดของเธอ คือการได้อยู่ท่ามกลางผืนป่าธรรมชาติ มีสายธาร ทุ่งหญ้า สัตว์ป่าและความใสซื่อบริสุทธิ์ของคนบนดอย

ยิ่งมีเขา...ภูตะวัน สัญธิมา หนุ่มผู้มีหัวใจอนุรักษ์ธรรมชาติ เสียสละกายใจเพื่อผืนป่ามาคอยนำทาง ทุกอย่างจึงยิ่งงดงาม

ทว่าดูเหมือนเส้นทางเดินของทั้งสองจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เมื่อเกิดการปิดกั้นจากชาวบ้านผาตะวัน...ชุมชนกลางป่าใหญ่ติดชายแดน

เขาและเธอจะมีวิธีการอย่างไร ให้ความคิดอันล้ำสมัยของตน เดินทางควบคู่ไปพร้อมกับความเชื่อของชาวบ้านอย่างไม่มีข้อขัดแย้ง รวมไปถึงจะทำอย่างไร...ให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างผสมกลมกลืน โดยให้คนพิทักษ์ป่าและป่าก็มอบความสุขร่มเย็นให้แก่คน...ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ แม่ฟ้าของปวงชาวไทย

มาเอาใจช่วยทั้งสองได้ใน “กรุ่นรักเคียงธารา” ที่จะพาไออุ่นแห่งธรรมชาติสู่หัวใจทุกคน


หากเคยให้เหรียญแล้วกรุณา

# ชื่อตอน
กรุ่นรักเคียงธารา ตอนที่ ๑  0
กรุ่นรักเคียงธารา ตอนที่ ๒  0
กรุ่นรักเคียงธารา ตอนที่ ๓  0
กรุ่นรักเคียงธารา ตอนที่ ๔  0
กรุ่นรักเคียงธารา ตอนที่ ๕  0
กรุ่นรักเคียงธารา ตอนที่ ๖  0
กรุ่นรักเคียงธารา ตอนที่ ๗  0
กรุ่นรักเคียงธารา ตอนที่ ๘  0
กรุ่นรักเคียงธารา ตอนที่ ๙  0
10  กรุ่นรักเคียงธารา ตอนที่ ๑๐  0
11  กรุ่นรักเคียงธารา ตอนที่ ๑๑  0
12  กรุ่นรักเคียงธารา ตอนที่ ๑๒  0
13  กรุ่นรักเคียงธารา ตอนที่ ๑๓  0
14  กรุ่นรักเคียงธารา ตอนที่ ๑๔  0
15  กรุ่นรักเคียงธารา ตอนที่ ๑๕  0
16  กรุ่นรักเคียงธารา ตอนที่ ๑๖  0
17  กรุ่นรักเคียงธารา ตอนที่ ๑๗  0
18  กรุ่นรักเคียงธารา ตอนที่ ๑๘  0
19  กรุ่นรักเคียงธารา ตอนที่ ๑๙  0
20  กรุ่นรักเคียงธารา ตอนที่ ๒๐  0
21  กรุ่นรักเคียงธารา ตอนที่ ๒๑  0
22  กรุ่นรักเคียงธารา ตอนที่ ๒๒  0
23  กรุ่นรักเคียงธารา ตอนที่ ๒๓  0

เล่มที่คนอื่นอ่าน


captcha