cover

ลิขิตรักจากซาตาน


กันตินันท์ 4495        0       niyayrak_coin 9000จากผู้อ่าน 0 คน.

ลิขิตรักจากซาตาน

..............

อารัมภบท


ความรัก...คือสิ่งดีดีที่หนุ่มสาวซึ่งเป็นเนื้อคู่ของกันและกันจะพึงมีให้ต่อกัน  แต่...หากมันจะถูกลิขิตให้เป็นไปด้วยน้ำมือของซาตาน ผู้เป็นดั่งสัญลักษณ์แห่งความชั่วร้าย ก็จำเป็นอยู่เองที่ผู้ที่ถูกลิขิตให้เป็นไปนั้นย่อมจะต้องได้รับความเจ็บปวดและทรมาน ต่อเมื่อซาตานได้วางมือไปเมื่อไหร่นั้นแหละ ทั้งเขาและเธอจึงจะได้ลิ้มรสความหอมหวานจาก......ความรัก...นั้น

ขอเพียงทั้งเขาและเธออย่ายอมปล่อยมือกันไปเสียก่อน  เท่านั้นเอง


ด้วยรักและขอบคุณจาก...กันตินันท์

.............

          นิยายเรื่องนี้สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทุกประการ  ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอกเพื่อนำไปเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของต้นฉบับอย่างเป็นทางการ  มิเช่นนั้นแล้วจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และจะได้รับโทษตามกฎหมาย

หากเคยให้เหรียญแล้วกรุณา

# ชื่อตอน
1 ตอนที่หนึ่ง  0
2 ตอนที่สอง  0
3 ตอนที่สาม  0
4 ตอนที่สี่  0
5 ตอนที่ห้า  0
6 ตอนที่หก  0
7 ตอนที่เจ็ด  0
8 ตอนที่แปด  0
9 ตอนที่เก้า  0
10 ตอนที่สิบ  0
11 ตอนที่สิบเอ็ด  0
12 ตอนที่สิบสอง  0
13  ตอนที่สิบสาม  0
14  ตอนที่สิบสี่  0
15  ตอนที่สิบห้า  0
16  ตอนที่สิบหก  0
17  ตอนที่สิบเจ็ด  0
18  ตอนที่สิบแปด  0
19  ตอนที่สิบเก้า  0
20  ตอนที่ยี่สิบ  0
21  ตอนที่ยี่สิบเอ็ด  0
22  ตอนที่ยี่สิบสอง  0
23  ตอนที่ยี่สิบสาม  0
24  ตอนที่ยี่สิบสี่  0
25  ตอนที่ยี่สิบห้า  0
26  ตอนที่ยี่สิบหก (จบ)  0

เล่มที่คนอื่นอ่าน


captcha