1419        0       niyayrak_coin 35005 จากผู้อ่าน 1 คน.

เมื่อสายลมหนาวพาใจเหงาๆ มาพบกัน

               การพบกันครั้งเดียวของคนแปลกหน้าที่เข้ามาเป็นเพื่อนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเวลาสั้นๆ นั้นเหมันต์คิดว่าน่าจะเรียกว่าเป็นความบังเอิญ แต่หลังจากเดินทางจากอ้อมกอดของขุนเขาและสายลมหนาวมาแล้วการพบเจอเขาอีกครั้งและอีกหลายๆ ครั้งเธอกลับคิดว่ามันคงเป็นพรหมลิขิตที่ขีดให้หัวใจที่ด้านชาสองดวงได้กลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่ง


ฝากผลงาน E-Book เรื่องที่วางจำหน่ายแล้วภายใต้นามปากกา

อติญา, เก-ลิน, เราพิมพ์, ผู้ซึ่งเข้ามาแทน, มะลิก้านแดง

ไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของได้ที่

https://www.mebmarket.com

เสิร์ชชื่อ"เราพิมพ์"หากเคยให้เหรียญแล้วกรุณา

# ชื่อตอน
1 มนต์เหมันต์ ตอนที่ 1 1/2  0
2 มนต์เหมันต์ ตอนที่ 1 2/2  0
3 มนต์เหมันต์ ตอนที่ 2 1/2  0
4 มนต์เหมันต์ ตอนที่ 2 2/2  0
5 มนต์เหมันต์ ตอนที่ 3 1/2  0
6 มนต์เหมันต์ ตอนที่ 3 2/2  0
7 มนต์เหมันต์ ตอนที่ 4 1/2  0
8 มนต์เหมันต์ ตอนที่ 4 2/2  0
9 มนต์เหมันต์ ตอนที่ 5 1/2  0
10 มนต์เหมันต์ ตอนที่ 5 2/2  0
11  มนต์เหมันต์ ตอนที่ 6 1/2  0
12  มนต์เหมันต์ ตอนที่ 6 2/2  0
13  มนต์เหมันต์ ตอนที่ 7 1/2  0
14  มนต์เหมันต์ ตอนที่ 7 2/2  0
15  มนต์เหมันต์ ตอนที่ 8 1/2  0
16  มนต์เหมันต์ ตอนที่ 8 2/2  0
17  มนต์เหมันต์ ตอนที่ 9 1/2  0
18  มนต์เหมันต์ ตอนที่ 9 2/2  0
19  มนต์เหมันต์ ตอนที่ 10 1/2  0
20  มนต์เหมันต์ ตอนที่ 10 2/2  0
21  มนต์เหมันต์ ตอนที่ 11 1/2  0
22  มนต์เหมันต์ ตอนที่ 11 2/2  0
23  มนต์เหมันต์ ตอนที่ 12 1/2  0
24  มนต์เหมันต์ ตอนที่ 12 2/2  0
25  มนต์เหมันต์ ตอนที่ 13 1/2  0
26  มนต์เหมันต์ ตอนที่ 13 2/2  0
27  มนต์เหมันต์ ตอนที่ 14 1/2  0
28  มนต์เหมันต์ ตอนที่ 14 2/2  0
29  มนต์เหมันต์ ตอนที่ 15 1/2  0
30  มนต์เหมันต์ ตอนที่ 15 2/2 จบ  0

เล่มที่คนอื่นอ่าน


captcha