cover

Omega's Destiny ชะตาลิขิต


KesornSama 9240        5       niyayrak_coin 05 จากผู้อ่าน 3 คน.

               เพศสภาพก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มนุษย์กำหนดขึ้นมาเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางสังคม  นอกจากจะแบ่งเพศสรีระที่มองเห็นด้วยตาเปล่าออกเป็นเพศชาย  และเพศหญิงแล้ว  มนุษย์ยังจำแนกเพศรองที่แยกออกมาจากเพศสรีระอีก  ซึ่งเพศรองนี้จะเป็นตัวแบ่งชนชั้นทางสังคมที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม 


หากเคยให้เหรียญแล้วกรุณา


เล่มที่คนอื่นอ่าน


captcha


ถูกใจมากเลยยค่ะ
โดย Anonymous | 1 year, 2 months ที่ผ่านมา
  • ขอบคุณค่าา โดย KesornSama | 11 months ที่ผ่านมา
ตอบกลับ
captcha
ชอบบบบบบมากกกเลยค่ะและฟินด้วย
โดย Anonymous | 1 year, 2 months ที่ผ่านมา
ตอบกลับ
captcha
ชอบงงง
โดย Anonymous | 1 year, 2 months ที่ผ่านมา
ตอบกลับ
captcha
ถูกใจสาววายมาก
โดย Anonymous | 1 year, 3 months ที่ผ่านมา
ตอบกลับ
captcha