cover

ปลายนิ้วสัมผัสรัก ver. 1 (จบแล้ว)


ผ้าลูกไม้ พอนดาว วรรณะนิศมา 7730        0       niyayrak_coin 05 จากผู้อ่าน 2 คน.

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

ห้ามมิให้ผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียนแบบ ดัดแปลง ทำซ้ำ

หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้โดยการเผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหนังสือเท่านั้น
ปลายนิ้วสัมผัสรัก ver. 1

เขาสื่อสารกับเธอได้เพียงสองทาง 
หนึ่ง...เครื่องพิมพ์ดีด สอง...ห้วงฝัน

รอยซ์...วิญญาณหนุ่มนักเขียนนวนิยายโรมานซ์ 
กับนิเกต...สาวแว่นหน้าจืด ผู้ซ่อนรูป

เมื่อสวรรค์...นำพาให้ทั้งสองมาพบกัน
จึงเกิดเป็น...สวรรค์

 

 หากเคยให้เหรียญแล้วกรุณา

# ชื่อตอน
1 ตอนที่ 1  0
2 ตอนที่ 2  0
3 ตอนที่ 3  0
4 ตอนที่ 4  0
5 ตอนที่ 5  0
ตอนที่ 6  0
ตอนที่ 7  0
ตอนที่ 8  0
ตอนที่ 9  0
10  ตอนที่ 10  0
11  ตอนที่ 11  0
12  ตอนที่ 12  0
13  ตอนที่ 13  0
14  ตอนที่ 14  0
15  ตอนที่ 15  0
16  ตอนที่ 16  0
17  ตอนที่ 17  0
18  ตอนที่ 18  0
19  ตอนที่ 19  0
20  ตอนที่ 20  0
21  ตอนที่ 21  0
22  ตอนที่ 22  0
23  ตอนที่ 23  0
24  ตอนที่ 24  0
25  ตอนที่ 25  0
26  ตอนที่ 26  0
27  ตอนที่ 27  0
28  ตอนที่ 28  0
29  ตอนที่ 29  0
30  ตอนที่ 30  0
31  ตอนที่ 31  0
32  ตอนที่ 32  0
33  ตอนที่ 33  0
34  ตอนที่ 34  0
35  ตอนที่ 35  0
36  ตอนที่ 36  0
37  ตอนที่ 37  0
38  ตอนที่ 38  0
39  ตอนที่ 39  0
40  บทส่งท้าย  0

เล่มที่คนอื่นอ่าน


captcha