2292        0       niyayrak_coin 4500จากผู้อ่าน 0 คน.

#

หนึ่งบุรุษเร่าร้อนลุ่มหลงในเพลิงคาวโลกีย์และมันจะเผาทุกอย่างให้มอดไหม้เป็นตราบาปติดตัวไปจวบจนวันตาย

          พ่อยอดชายผู้มีเสน่ห์เหลือล้นและลีลาเร่าร้อนเหลือหลายหว่านกับดักจนนักศึกษาฝึกงานวัยใสมาหลงลมในเพลิงโลกีย์ของเขาเสียหัวปักหัวปำ และเพราะความไม่รู้และไม่ใส่ใจเพลิงนั้นก็ย้อนกลับมาแผดเผาตัวเองในที่สุด

          นิยายชุด “ร่านไม่เลิก” เป็นผลงานชุดที่ “มะลิก้านแดง” เขียนร่วมกับนามปากกา “เพลิงไพร” และ “รตี” อ่านแยกได้เพราะเนื้อหาไม่ต่อเนื่องกัน แต่สิ่งที่มีเหมือนกันคือความเร่าร้อนถึงใจ

ร่านรักอาญาเพลิง
มะลิก้านแดง
www.mebmarket.com
หนึ่งบุรุษเร่าร้อนลุ่มหลงในเพลิงคาวโลกีย์และมันจะเผาทุกอย่างให้มอดไหม้เป็นตราบาปติดตัวไปจวบจนวันตาย พ่อยอดชายผู้มีเสน่ห์เหลือล้นและลีลาเร่าร้อนเหลือหลายหว่านกับดักจนนักศึกษาฝึกงานวัยใสมาหลงลมในเพลิงโลกีย์ของเขาเสียหัวปักหัวปำ และเพราะความไม่รู้และไม่ใส่ใจเพลิงนั้นก็ย้อนกลับมาแผดเผาตัวเองในที่สุดนิยายชุด “ร่านไม่เลิก” เป็นผลงานชุดที่ “มะลิก้านแดง” เขียนร่วมกับนามปากกา “เพลิงไพร” และ “รตี” อ่านแยกได้เพราะเนื้อหาไม่ต่อเนื่องกัน แต่สิ่งที่มีเหมือนกันคือความเร่าร้อนถึงใจ
หากเคยให้เหรียญแล้วกรุณา


เล่มที่คนอื่นอ่าน


captcha