cover

สนองสวาท


ปนิตา / มุมลับ 4233        0       niyayrak_coin 7500จากผู้อ่าน 0 คน.

 

#

นวลปราง, อายุ 20 ปี

จากชีวิตที่บริสุทธิ์ กลับต้องมาแปดเปื้อนคลุกคลีอยู่ในวงโลกีย์ ต้องกลายเป็นเหยื่อให้กับชายหนุ่มที่มีรสนิยมทางเพศรุนแรง เพียงเพราะเธอคือลูกสาวของลูกหนี้ 

และเจ้าหนี้อย่างเขาก็ไม่มีความปรานีใด ๆ ให้ การเป็นหนี้ต้องชดใช้ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง นั่นคือสิ่งที่เขายึดถือ

เธอจึงต้องตกไปเป็นผู้...สนองสวาท..ของเขา

 

 

สนองสวาท
มุมลับ
www.mebmarket.com
จากชีวิตที่บริสุทธิ์ กลับต้องมาแปดเปื้อนคลุกคลีอยู่ในวงโลกีย์ ต้องกลายเป็นเหยื่อให้กับชายหนุ่มที่มีรสนิยมทางเพศรุนแรง เพียงเพราะเธอคือลูกสาวของลูกหนี้ และเจ้าหนี้อย่างเขาก็ไม่มีความปรานีใด ๆ ให้ การเป็นหนี้ต้องชดใช้ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง นั่นคือสิ่งที่เขายึดถือเธอจึงต้องตกเป็นผู้...สนองสวาท..ของเขา

 

นิยายเรื่องนี้เขียนขึ้นจากจินตนาการ ไม่มีเจตนาพาดพิงถึงผู้ใด

 

ภาพที่นำมาใช้ก็เพื่อสร้างเสริมจินตนาการ และเพิ่มอรรถรสในการอ่านเท่านั้น

 

การคัดลอก ทำซ้ำ หรือเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของเรื่องไปยำหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียน ถือเป็นการละเมิด ผิดกฎหมาย

 

 

 

 


หากเคยให้เหรียญแล้วกรุณา


เล่มที่คนอื่นอ่าน


captcha