cover

สวาทรักคืนแรม


วรดร/กัญนิชา 2421        0       niyayrak_coin 2800จากผู้อ่าน 0 คน.

คืนแรมที่ไร้แสงจันทร์ บางทีความมืดนั่นล่ะเป็นตัวกระตุ้นอย่างดี อารมณ์ปรารถนาที่ถูกกักเก็บไว้ ระเบิดออกมาพร้อมกับความเสียวซ่านที่เกินควบคุม...


หากเคยให้เหรียญแล้วกรุณา


เล่มที่คนอื่นอ่าน


captcha